Необхідні документи для призначення допомоги:

1)заява про призначення допомоги;

2)витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану.

Або - довідка про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад для виплати допомоги;

3)  копія свідоцтва про народження дитини;

4)  довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї.
Під час звернення до органу праці та соціального захисту населення при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення дитини.

Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соці­альну пенсію.

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, подають також копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не отримують на дітей зазначені пенсії.

Якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, виплата допомоги на ді­тей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Вход